LỊCH KHỜI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc

Phan Thiết – Phú Quý

Lịch tháng 2 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ

Phú Quý – Phan Thiết

Lịch tháng 2 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
  GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY)
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
Thứ Ngày Số hiệu Tàu Giờ hoạt động Số hiệu Tàu Giờ hoạt động
Thứ 6 01/02/2019 (27ÂL) PQY I 08h00 PQY II 08h00
Thứ 7 02/02/2019 (28ÂL) PQY II 08h30 PQY I 08h00
Chủ Nhật 03/02/2019 (29ÂL) PQY I 09h00 PQY II 08h00
Thứ 2 04/02/2019 (30ÂL) PQY II 09h30 PQY I 08h00
Thứ 3 05/02/2019 (Mùng 1 Tết) - - - -
Thứ 4 06/02/2019 (Mùng 2 Tết) PQY I 10h30 PQY II 10h00
Thứ 5 07/02/2019 (Mùng 3 Tết) PQY II 11h00 PQY II 15h00
PQY I 13h00 PQY I 09h00
Thứ 6 08/02/2019 (Mùng 4 Tết) PQY II 11h30 PQY II 15h00
PQY I 13h00 PQY I 09h30
Thứ 7 09/02/2019 (Mùng 5 Tết) PQY II 05h00 PQY II 12h00
PQY I 14h30 PQY I 10h00
Chủ Nhật 10/02/2019 (Mùng 6 Tết) PQY II 05h00 PQY II 12h00
PQY I 14h30 PQY I 10h30
Thứ 2 11/02/2019 (Mùng 7 Tết) PQY II 06h00 PQY I 10h30
Thứ 3 12/02/2019 (Mùng 8 Tết) PQY I 06h30 PQY II 05h00
Thứ 4 13/02/2019 (Mùng 9 Tết) PQY II 07h00 PQY I 06h00
Thứ 5 14/02/2019 (Mùng 10 Tết) PQY I 07h00 PQY II 07h00
Thứ 6 15/02/2019 PQY II 08h00 PQY I 08h00
Thứ 7 16/02/2019 PQY I 08h00 PQY II 08h00
Chủ Nhật 17/02/2019 PQY II 08h30 PQY I 08h00
Thứ 2 18/02/2019 PQY I 09h00 PQY II 08h00
Thứ 3 19/02/2019 PQY II 09h30 PQY I 08h00
Thứ 4 20/02/2019 PQY I 10h30 PQY II 08h00
Thứ 5 21/02/2019 PQY II 11h00 PQY I 09h00
Thứ 6 22/02/2019 PQY I 11h30 PQY II 10h30
Thứ 7 23/02/2019 PQY II 12h30 PQY I 11h30
Chủ Nhật 24/02/2019 PQY I 05h30 PQY II 11h30
Thứ 2 25/02/2019 PQY II 06h00 PQY I 11h30
Thứ 3 26/02/2019 PQY I 06h30 PQY II 05h30
Thứ 4 27/02/2019 PQY II 07h00 PQY I 08h00
Thứ 5 28/02/2019 PQY I 07h00 PQY II 08h00
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình.
https://www.facebook.com/TaucaotocSuperdongKG/
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Phú Quốc 7h00 Superdong
 III- IV – V – X - XII
306 Hành khách và
275 Hành khách
26 – 28 hải lý/giờ
8h10
8h30
10h40
13h10
Phú Quốc – Rạch Giá 7h10
10h10
12h40
13h00
14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Sóc Trăng – Côn Đảo 08h00 Superdong
Con Dao  I / II
306 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
13h15
Côn Đảo – Sóc Trăng 08h00
13h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Hà Tiên 08h00 Superdong
VI – VII – VIII – IX
275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h20
09h45
13h00
Hà Tiên – Phú Quốc 06h15
07h30
8h00
13h45
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Nam Du 07h30 Superdong II – XI 261 – 275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h45
Nam Du – Rạch Giá 11h00
11h50
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Sơn 06h35 Superdong XII 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Sơn – Rạch Giá 12h00

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Hà Tiên – Phú Quốc 4h15 Phà Superdong PII 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/giờ
5h30 Phà Superdong PI
Phú Quốc – Hà Tiên 10h30 Phà Superdong PI
15h00 Phà Superdong PII