LỊCH KHỜI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc

Phan Thiết – Phú Quý

Lịch tháng 04 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ

Phú Quý – Phan Thiết

Lịch tháng 04 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
  GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY)
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
Thứ Ngày Số hiệu Tàu Giờ hoạt động Số hiệu Tàu Giờ hoạt động
Thứ 2 01/04/2019 PQY I 08h00 PQY II 08h00
Thứ 3 02/04/2019 PQY II 08h30 PQY I 08h00
Thứ 4 03/04/2019 PQY I 09h00 PQY II 08h00
Thứ 5 04/04/2019 PQY II 09h30 PQY I 08h00
Thứ 6 05/04/2019 PQY I 10h00 PQY II 07h30
PQY II 11h30 PQY I 13h30
Thứ 7 06/04/2019 PQY I 10h00 PQY II 07h30
PQY II 11h30 PQY I 13h30
Chủ Nhật 07/04/2019 PQY I 10h00 PQY II 08h00
PQY II 12h00 PQY I 13h30
Thứ 2 08/04/2019 PQY I 10h30 PQY II 08h30
Thứ 3 09/04/2019 PQY II 11h00 PQY I 09h00
Thứ 4 10/04/2019 PQY I 11h00 PQY II 09h00
Thứ 5 11/04/2019 PQY II 08h00 PQY I 08h00
Thứ 6 12/04/2019 PQY I 08h00 PQY II 08h00
PQY II 12h00 PQY I 12h00
Thứ 7 13/04/2019 PQY I 07h00 PQY II 07h00
PQY II 11h00 PQY I 11h00
PQY I 15h00 PQY II 15h00
Chủ Nhật 14/04/2019
(Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3)
PQY II 07h00 PQY I 07h00
PQY I 11h00 PQY II 11h00
PQY II 15h00 PQY I 15h00
Thứ 2 15/04/2019 PQY I 07h00 PQY II 07h00
PQY II 11h00 PQY I 11h00
PQY I 15h00 PQY II 15h00
Thứ 3 16/04/2019 PQY II 08h00 PQY I 08h00
Thứ 4 17/04/2019 PQY I 09h00 PQY II 08h00
Thứ 5 18/04/2019 PQY II 10h00 PQY I 08h00
Thứ 6 19/04/2019 PQY I 09h00 PQY II 07h30
PQY II 11h30 PQY I 11h30
Thứ 7 20/04/2019 PQY I 09h30 PQY II 07h30
PQY II 11h30 PQY I 12h00
Chủ Nhật 21/04/2019 PQY I 09h30 PQY II 07h30
PQY II 11h30 PQY I 12h00
Thứ 2 22/04/2019 PQY I 11h00 PQY II 09h00
Thứ 3 23/04/2019 PQY II 10h00 PQY I 09h00
Thứ 4 24/04/2019 PQY I 09h00 PQY II 09h00
Thứ 5 25/04/2019 PQY II 09h00 PQY I 09h00
Thứ 6 26/04/2019 PQY I 08h00 PQY II 07h30
PQY II 11h00 PQY I 12h00
Thứ 7 27/04/2019 PQY I 07h00 PQY II 07h00
PQY II 11h00 PQY I 11h00
PQY I 15h00 PQY II 15h00
Chủ Nhật 28/04/2019 PQY II 07h00 PQY I 07h00
PQY I 11h00 PQY II 11h00
PQY II 15h00 PQY I 15h00
Thứ 2 29/04/2019 PQY I 07h00 PQY II 07h00
PQY II 11h00 PQY I 11h00
PQY I 15h00 PQY II 15h00
Thứ 3 30/04/2019 PQY II 07h00 PQY I 07h00
PQY I 11h00 PQY II 11h00
PQY II 15h00 PQY I 15h00
Thứ 4 01/05/2019 PQY I 07h00 PQY II 07h00
PQY II 11h00 PQY I 11h00
PQY I 15h00 PQY II 15h00
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình.
https://www.facebook.com/TaucaotocSuperdongKG/
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Phú Quốc 7h00 Superdong
 III- IV – V – X
306 Hành khách và
275 Hành khách
26 – 28 hải lý/giờ
8h10
10h30
13h10
Phú Quốc – Rạch Giá 7h10
10h10
13h00
14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Sóc Trăng – Côn Đảo 08h00 Superdong
Con Dao  I / II
306 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
13h15
Côn Đảo – Sóc Trăng 08h00
13h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Hà Tiên 08h00 Superdong
VI – VII – VIII – IX
275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h20
09h45
13h00
Hà Tiên – Phú Quốc 06h15
07h30
8h00
13h45
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Nam Du 07h30 Superdong II – XI 261 – 275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h30
Nam Du – Rạch Giá 11h00
11h50
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Sơn 06h35 Superdong XII 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Sơn – Rạch Giá 12h00

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Hà Tiên – Phú Quốc 4h15 Phà Superdong PII 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/giờ
5h30 Phà Superdong PI
Phú Quốc – Hà Tiên 10h30 Phà Superdong PI
15h00 Phà Superdong PII