LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc

Phan Thiết – Phú Quý

Lịch tháng 09 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ

Phú Quý – Phan Thiết

Lịch tháng 09 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
  GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY)
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
Ngày Ngày Tàu Giờ khởi hành Tàu Giờ khởi hành
Thứ 7 31/08/2019 PQYI 5h15 PQYI 9h45
PQYII 11h00
Chủ Nhật 01/09/2019 PQYI 5h45 PQYII 8h00
PQYII 13h00 PQYI 11h15
Thứ 2 02/09/2019 (Lễ Quôc Khánh) PQYI 5h45 PQYII 8h00
PQYII 14h00 PQYI 12h00
Thứ 3 03/09/2019 PQYI 6h00 PQYII 9h00
PQYI 10h45
Thứ 4 04/09/2019 PQYII 6h15 PQYII 10h45
Thứ 5 05/09/2019 PQYI 6h15 PQYI 11h45
Thứ 6 06/09/2019 PQYII 6h30 PQYII 12h45
Thứ 7 07/09/2019 PQYI 7h15 PQYI 14h15
Chủ Nhật 08/09/2019 PQYII 5h00 PQYII 8h00
Thứ 2 09/09/2019 PQYI 5h30 PQYI 8h30
Thứ 3 10/09/2019 PQYII 5h30 PQYII 9h00
Thứ 4 11/09/2019 PQYI 6h00 PQYI 9h45
Thứ 5 12/09/2019 PQYII 7h00 PQYII 11h00
Thứ 6 13/09/2019 PQYI 6h45 PQYI 10h45
Thứ 7 14/09/2019 PQYII 6h45 PQYII 11h15
Chủ Nhật 15/09/2019 PQYI 5h00 PQYI 10h15
Thứ 2 16/09/2019 PQYII 5h00 PQYII 10h15
Thứ 3 17/09/2019 PQYI 5h15 PQYI 10h15
Thứ 4 18/09/2019 PQYII 5h15 PQYII 10h15
Thứ 5 19/09/2019 PQYI 5h15 PQYII 10h15
Thứ 6 20/09/2019 PQYI 6h15 PQYI 11h15
Thứ 7 21/09/2019 PQYII 6h15 PQYII 11h15
Chủ Nhật 22/09/2019 PQYI 6h15 PQYI 13h00
Thứ 2 23/09/2019 PQYII 7h15 PQYII 14h15
Thứ 3 24/09/2019 PQYI 5h00 PQYI 8h00
Thứ 4 25/09/2019 PQYII 5h00 PQYII 8h00
Thứ 5 26/09/2019 PQYI 6h00 PQYI 10h00
Thứ 6 27/09/2019 PQYII 6h15 PQYII 10h15
Thứ 7 28/09/2019 PQYI 7h45 PQYI 11h15
Chủ Nhật 29/09/2019 PQYII 8h15 PQYII 12h15
Thứ 2 30/09/2019 PQYI 9h00 PQYI 12h15
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình.
https://www.facebook.com/TauSuperdong
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Phú Quốc 7h00 Superdong
 III- IV – V – X
306 Hành khách và
275 Hành khách
26 – 28 hải lý/giờ
8h10
10h30
13h10
Phú Quốc – Rạch Giá 7h10
10h10
13h00
14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Sóc Trăng – Côn Đảo 08h00 Superdong
Con Dao  I / II
306 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
13h15
Côn Đảo – Sóc Trăng 08h00
13h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Hà Tiên 08h00 Superdong
VI – VII – VIII – IX
275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h20
09h45
13h00
Hà Tiên – Phú Quốc 06h15
07h30
8h00
13h45
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Nam Du 07h30 Superdong II – XI 261 – 275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h30
Nam Du – Rạch Giá 11h00
11h50
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Sơn 06h35 Superdong XII 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Sơn – Rạch Giá 12h00

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Hà Tiên – Phú Quốc 4h15 Phà Superdong PII 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/giờ
5h30 Phà Superdong PI
Phú Quốc – Hà Tiên 10h30 Phà Superdong PI
15h00 Phà Superdong PII