LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc

Phan Thiết – Phú Quý

Lịch tháng 07 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ

Phú Quý – Phan Thiết

Lịch tháng 07 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
  GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY)
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
Ngày Ngày Tàu Giờ khởi hành Tàu Giờ khởi hành
Thứ 7 28/06/2020 PQYI 07h15 PQYI 11h30
Thứ 2 29/06/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 3 30/06/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 4 01/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 5 02/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 6 03/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 7 04/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Chủ Nhật 05/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 2 06/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 3 07/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 4 08/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 5 09/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 6 10/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 7 11/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Chủ Nhật 12/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 2 13/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 07h30
Thứ 3 14/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 07h00
Thứ 4 15/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 078h00
Thứ 5 16/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 07h00
Thứ 6 17/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 7 18/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Chủ Nhật 19/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 2 20/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 3 21/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 4 22/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 5 23/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 6 24/07/2020 PQYII 07h00 PQYI 08h00
Thứ 7 25/07/2020 PQYI 07h00 PQYII 09h00
Chủ Nhật 26/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 10h00
Thứ 2 27/07/2020 PQYI 07h30 PQYII 06h00
Thứ 3 28/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 06h00
Thứ 4 29/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 06h30
Thứ 5 30/07/2020 PQYII 08h00 PQYI 07h00
Thứ 6 31/07/2020 PQYI 08h00 PQYII 07h30
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình.
https://www.facebook.com/TauSuperdong
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Phú Quốc 7h00 Superdong
 III- IV – V – X
306 Hành khách và
275 Hành khách
26 – 28 hải lý/giờ
8h10
10h30
13h10
Phú Quốc – Rạch Giá 7h10
10h10
13h00
14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Sóc Trăng – Côn Đảo 08h00 Superdong
Con Dao  I / II
306 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
13h15
Côn Đảo – Sóc Trăng 08h00
13h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Hà Tiên 08h00 Superdong
VI – VII – VIII – IX
275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h20
09h45
13h00
Hà Tiên – Phú Quốc 06h15
07h30
8h00
13h45
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Nam Du 07h30 Superdong II – XI 261 – 275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h30
Nam Du – Rạch Giá 11h00
11h50
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Sơn 06h35 Superdong XII 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Sơn – Rạch Giá 12h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Nam Du 08h00 Superdong VI 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Nam Du – Phú Quốc 14h00

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Hà Tiên – Phú Quốc 4h15 Phà Superdong PII 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/giờ
5h30 Phà Superdong PI
Phú Quốc – Hà Tiên 10h30 Phà Superdong PI
15h00 Phà Superdong PII