LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc

Phan Thiết ‹-› Phú Quý

Lịch tháng 01 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý I 306 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
Lịch tháng 01 xem tại bảng dưới Superdong Phú Quý II 246 Hành khách
(Trong đó: 30 ghế nằm, 216 ghế ngồi)
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
  GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY)
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
Ngày Ngày Tàu Giờ khởi hành Tàu Giờ khởi hành
Thứ 6 01/01/2021 - - - -
Thứ 7 02/01/2021 PQYI 11h30 PQYII 10h00
Chủ Nhật 03/01/2021 PQYII 05h00 PQYI 10h00
PQYI 13h30 PQYII 12h00
Thứ 2 04/01/2021 PQYII 05h30 PQYI 11h00
Thứ 3 05/01/2021 PQYI 06h00 PQYII 12h00
Thứ 4 06/01/2021 PQYII 06h30 PQYI 05h30
Thứ 5 07/01/2021 PQYI 07h00 PQYII 08h30
Thứ 6 08/01/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 7 09/01/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Chủ Nhật 10/01/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 2 11/01/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 3 12/01/2021 PQYII 08h30 PQYI 08h00
Thứ 4 13/01/2021 PQYI 09h30 PQYII 08h00
Thứ 5 14/01/2021 PQYII 10h30 PQYI 09h00
Thứ 6 15/01/2021 PQYI 11h00 PQYII 09h00
Thứ 7 16/01/2021 PQYII 11h30 PQYI 09h30
Chủ Nhật 17/01/2021 PQYI 12h00 PQYII 10h00
Thứ 2 18/01/2021 PQYII 12h00 PQYI 10h00
Thứ 3 19/01/2021 PQYI 06h00 PQYII 05h30
Thứ 4 20/01/2021 PQYII 06h00 PQYI 06h00
Thứ 5 21/01/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 6 22/01/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 7 23/01/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Chủ Nhật 24/01/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 2 25/01/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 3 26/01/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 4 27/01/2021 PQYI 08h30 PQYII 08h00
Thứ 5 28/01/2021 PQYII 09h00 PQYI 08h00
Thứ 6 29/01/2021 PQYI 10h00 PQYII 08h00
Thứ 7 30/01/2021 PQYII 10h30 PQYI 08h30
Chủ Nhật 31/01/2021 PQYI 11h00 PQYII 09h00
Thứ 2 01/02/2021 PQYII 11h30 PQYI 10h00
Thứ 3 02/02/2021 PQYI 05h30 PQYII 10h30
Thứ 4 03/02/2021 PQYII 06h30 PQYI 05h30
Thứ 5 04/02/2021 PQYI 08h00 PQYII 09h00
Thứ 6 05/02/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 7 06/02/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Chủ Nhật 07/02/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 2 08/02/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 3 09/02/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 4 10/02/2021 PQYI 08h30 PQYII 08h00
Thứ 5 11/02/2021 PQYII 09h30 PQYI 08h00
Thứ 6 12/02/2021 - - - -
Thứ 7 13/02/2021 PQYI 10h00 PQYII 08h00
PQYII 12h00 PQYI 14h00
Chủ Nhật 14/02/2021 PQYI 10h30 PQYII 08h30
PQYII 12h30 PQYI 14h30
Thứ 2 15/02/2021 PQYI 11h00 PQYII 09h00
PQYII 13h00 PQYI 14h30
Thứ 3 16/02/2021 PQYI 11h00 PQYII 09h00
PQYII 13h00 PQYI 14h30
Thứ 4 17/02/2021 PQYI 07h00 PQYII 08h00
Thứ 5 18/02/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Thứ 6 19/02/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
Thứ 7 20/02/2021 PQYII 08h00 PQYI 08h00
Chủ Nhật 21/02/2021 PQYI 08h00 PQYII 08h00
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình.
https://www.facebook.com/TauSuperdong
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Phú Quốc 7h00 Superdong
 III- IV – V – X
306 Hành khách và
275 Hành khách
26 – 28 hải lý/giờ
8h10
10h30
13h10
Phú Quốc – Rạch Giá 7h10
10h10
13h00
14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Sóc Trăng – Côn Đảo 08h00 Superdong
Con Dao  I / II
306 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
13h15
Côn Đảo – Sóc Trăng 08h00
13h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Hà Tiên 08h00 Superdong
VI – VII – VIII – IX
275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h20
09h45
13h00
Hà Tiên – Phú Quốc 06h15
07h30
8h00
13h45
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Nam Du 07h30 Superdong II – XI 261 – 275 Hành khách 26 – 28 hải lý/giờ
08h30
Nam Du – Rạch Giá 11h00
11h50
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Sơn 06h35 Superdong XII 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Sơn – Rạch Giá 12h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Phú Quốc – Nam Du 08h00 Superdong VI 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Nam Du – Phú Quốc 14h00
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Rạch Giá – Hòn Nghệ 08h10 Superdong IX 275 Hành khách  26 – 28 hải lý/giờ
Hòn Nghệ – Rạch Giá 13h00

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến Giờ khởi hành Tàu Tải trọng Vận tốc
Hà Tiên – Phú Quốc 4h15 Phà Superdong PII 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/giờ
5h30 Phà Superdong PI
Phú Quốc – Hà Tiên 10h30 Phà Superdong PI
15h00 Phà Superdong PII